เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายวิษณุ ไมตรีรักษ์

ตำแหน่งพัฒนาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ