ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธนู อนัญพร

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

เอกสารกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561