26 ธ.ค.62 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการพัฒนาชุมชน โดย นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมประกอบด้วย บรรยายพิเศษ “การปฏิบัติตนตามข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยจริยธรรม” โดยท่านพัฒนาการจังหวัด ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 15 รูป บรรยายธรรมโดย พระสุธีปริยัตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพลับ ต.บางกะจะ และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดพลับ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)