2 ม.ค.63 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผลการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือผลดาว ให้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จ.จันทบุรี ปี 2562 จำนวน 164 ราย รวม 253 ผลิตภัณฑ์ ณ เวทีกลางภายในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563 โดย นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (พระยืน)

(Visited 1 times, 1 visits today)