22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนรณรงค์การใส่ผ้าไทยกับ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยมอบหมาย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมลงนาม พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสตรี กลุ่ม/องค์กรต่างๆ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ณ โรงแรมนิวแทรเวลลอด์จ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี จำนวน 11 หน่วยงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)