14 ก.พ.63 นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบ Video Conference ในการนี้ นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ นักวิชาการ พร้อมด้วยนักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมรับประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล Video Conference ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)