9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม“จอบแรกโคก หนอง นา จันทบุรี โมเดล” ณ บ้านหนองอ้อล่าง ม.9 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการ พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร หน่วยงานในพื้นที่ และ ครู ก จาก 7 จังหวัด (ปราจีนบุรี นครนายก สมุทรปราการ จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา) ร่วมกันดำเนินกิจกรรม หนอง นา โมเดล โดยทีม “ครูพาทำ” ณ แปลง นายเดชา บุญโยประการ บ้านหนองอ้อล่าง หมู่ที่ 9 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

“จอบแรก โคก หนอง นา จันทบุรี โมเดล”
💢วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม“จอบแรกโคก หนอง นา จันทบุรี โมเดล” ณ บ้านหนองอ้อล่าง ม.9 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการ พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร หน่วยงานในพื้นที่ และ ครู ก จาก 7 จังหวัด (ปราจีนบุรี นครนายก สมุทรปราการ จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา) ร่วมกันดำเนินกิจกรรม หนอง นา โมเดล โดยทีม “ครูพาทำ” ณ แปลง นายเดชา  บุญโยประการ บ้านหนองอ้อล่าง หมู่ที่ 9 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งกิจกรรม มีดังนี้
1. “ครูพาทำ” คือการพาผู้ร่วมถือแรงร่วมกันทำ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ กลับไปทำในที่ดินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. “หลุมขนมครก” คือหลุมขนาดเล็กที่สามารถรองรับน้ำได้ เพื่อหล่อเลี้ยงพืชต่อไป
3. “ห่มดิน” เพื่อเป็นการนำฟางข้าวมาปรกคลุมดิน – หว่านปุ๋ย – รดน้ำผสมน้ำหมักให้ทั่ว เพื่อห่มดินไม่ให้แห้ง ทำให้ดินมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้น
4.”คลองใส้ไก่” คือการขุดดินให้เป็นร่องน้ำ แบบคดเคี้ยว เพื่อให้น้ำสามารถไหลได้อย่างทั่วถึง เป็นวิธีการที่เหมาะกับการปลูกพืชผักสวนครัว
5.”แห้งชาม น้ำชาม” คือการนำกิ่งไม้แห้งมาทับถมและใส่ขุยมะพร้าว เอาดินกลบ รดน้ำผสมน้ำหมัก ตามอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 6 ลิตรโดยประมาณ จากนั้นปักไม้ไผ่ โดยรอบหลุมที่กลบไว้เพื่อไม่ให้ดินกระจายไปที่อื่น
💢 กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 150 คน ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ทุกคนมีความเสมอภาค การอยู่ร่วมกันแม้ต่างอายุต่างวัย ความประทับใจ เกิดเครือข่าย
เกิดประสบการณ์ เกิดการเรียนรู้ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม

(Visited 1 times, 1 visits today)