ข่าวประชาสัมพันธ์

4​ กรกฎาคม​ 2562​ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี​ ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมขนจังหวัด​ ครั้งที่​ 6/2562​ โดย​ นายธนู​ อนัญญพร​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ​ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี​ เป็นประธานการประชุม ณ​ ห้องประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง​ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดบางสระเก้า ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี โดย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัด ร่วมมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ สัมมาชีพ

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดหมู่บ้าน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเกาะจิก หมู่ที่ 1 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

8​ กันยายน​ 2561 นายวิเศษ​ ศรีวะสุทธิ์​ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี​ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี​ และบรรยาย​พิเศษเรื่องกองทุนชุมชน​ เพื่อประชาชน​ โดยประชาชน​ กลุ่มเป้าหมาย​ ได้แก่​ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินโครงการ​ จำนวน​ 85​ คน ณ​ ห้องจุลมณี​ 3​ โรงแรมเคพีแกรนด์​ จันทบุรี

30 สิงหาคม 2561 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้นำ เครือข่าย องค์กร ในการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

30​ สิงหาคม ​2561… ​ผู้ตรวจอรษา​ โพธิ์ทอง​ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน​ ประธานคณะทำงานศูนย์ประสานงาน​OTOP​นวัตวิถี​ ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชลบุรี​ ตรวจติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว​OTOP​ นวัตวิถี​ จังหวัดจันทบุรี​ โดยมีพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี​ หัวหน้ากลุ่มงาน​ หัวหน้าฝ่าย​ และนักวิชาการจังหวัด​ ร่วมรับการตรวจติดตาม​ และคณะฯ ลงพื้นที่​ติดตามการขับเคลื่อนโครงการ ณ หมู่ 7 และหมู่ 9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายทชภณ คงวิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย คณะทำงานติดตามสนับสนุนและประเมินผลการดำเนินงานโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี