12 ธ.ค.62 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน กลุ่มพลังมวลชน ประชาชน และ ประชาชนจิตอาสาร่วมชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โอกาสนี้ นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี

13 ธันวาคม 2562 /

10:16 น.

11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในการนี้ นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี มอบรถจักรยาน จำนวน ๖ คัน ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี

11 ธันวาคม 2562 /

11:05 น.

3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพจ.จันทบุรี รับฟังการประชุมผ่านระบบ ทีวี พช. เพื่อรับทราบแนวทาง/ทิศทางการปฏิบัติงาน ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

03 ธันวาคม 2562 /

15:28 น.

1 ธ.ค.62นายสมบูรณ์​ หอมเอนก​ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี​ นำทีมข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด​ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง​มินิฮาร์ฟมาราธอน​ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ​ คลองภักดีรำไพ จ.จันทบุรี โดย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนรวมกว่า 4,400 คน ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก“สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน”แสดงพลังความรัก ความสามัคคี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้รายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะนำไปสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า ที่จะกลับมาเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจนในจังหวัดจันทบุรีต่อไป

02 ธันวาคม 2562 /

10:44 น.

29 พฤศจิกายน 2562 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับภาค (กพสภ.) โดย คุณสติล คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง (กพสภ.)กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการนี้นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

29 พฤศจิกายน 2562 /

16:34 น.

28 พ.ย. 62 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จ.จันทบุรี ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ในการนี้นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และจำหน่ายชุดของขวัญปีใหม่ 2563 OTOP CHANTHABURI เพื่อเป็นการสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

28 พฤศจิกายน 2562 /

15:17 น.

25 พ.ย.2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด และวิทยากรกระบวนการกองทุนหม่ของแผ่นดินภาคประชาชน จัดกิจกรรมวันครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของ แผ่นดินระดับจังหวัด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน โดยมี นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้

25 พฤศจิกายน 2562 /

15:32 น.

20 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่จังหวัดที่รับผิดชอบงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conferenc) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังให้คำแนะนำ สร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และแนวทาง การดำเนินงานของบริษัทประชารัฐฯ

20 พฤศจิกายน 2562 /

11:51 น.

19 พ.ย. 62 เวลา 14.30 น. นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน / พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดจันทบุรี

20 พฤศจิกายน 2562 /

11:45 น.