30​ สิงหาคม ​2561… ​ผู้ตรวจอรษา​ โพธิ์ทอง​ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน​ ประธานคณะทำงานศูนย์ประสานงาน​OTOP​นวัตวิถี​ ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชลบุรี​ ตรวจติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว​OTOP​ นวัตวิถี​ จังหวัดจันทบุรี​ โดยมีพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี​ หัวหน้ากลุ่มงาน​ หัวหน้าฝ่าย​ และนักวิชาการจังหวัด​ ร่วมรับการตรวจติดตาม​ และคณะฯ ลงพื้นที่​ติดตามการขับเคลื่อนโครงการ ณ หมู่ 7 และหมู่ 9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

31 สิงหาคม 2561 /

14:23 น.

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายทชภณ คงวิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย คณะทำงานติดตามสนับสนุนและประเมินผลการดำเนินงานโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

22 สิงหาคม 2561 /

11:37 น.

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายทชภณ คงวิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย คณะทำงานติดตามสนับสนุนและประเมินผลการดำเนินงานโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด

22 สิงหาคม 2561 /

11:32 น.

21 สิงหาคม 2561 นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะทำงานติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเกาะจิก หมู่ที่ 1 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

22 สิงหาคม 2561 /

11:15 น.

28 มิถุนายน 2561 นายสินชัย ถนอมสิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วย นายสุรพล ศรจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา และพัฒนาชุมชนชลบุรี ติดตามผลการดำเนินงานการประเมินหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี 2561 และคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ปี 2561

29 มิถุนายน 2561 /

14:58 น.

26 มิถุนายน 2561 โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง กิจกรรมที่ 1 วเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชน บ้านคลองชีพ หมู่ที่ 4 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี

26 มิถุนายน 2561 /

15:17 น.

25 มิถุนายน 2561 โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จ.จันทบุรี

26 มิถุนายน 2561 /

14:59 น.

โครงการการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ บ้านหนองอ้อล่าง ม.9 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

21 มิถุนายน 2561 /

11:07 น.