วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายทชภณ คงวิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย คณะทำงานติดตามสนับสนุนและประเมินผลการดำเนินงานโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

(Visited 1 times, 1 visits today)