30​ สิงหาคม ​2561… ​ผู้ตรวจอรษา​ โพธิ์ทอง​ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน​ ประธานคณะทำงานศูนย์ประสานงาน​OTOP​นวัตวิถี​ ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชลบุรี​ ตรวจติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว​OTOP​ นวัตวิถี​ จังหวัดจันทบุรี​ โดยมีพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี​ หัวหน้ากลุ่มงาน​ หัวหน้าฝ่าย​ และนักวิชาการจังหวัด​ ร่วมรับการตรวจติดตาม​ และคณะฯ ลงพื้นที่​ติดตามการขับเคลื่อนโครงการ ณ หมู่ 7 และหมู่ 9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)