30 สิงหาคม 2561 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้นำ เครือข่าย องค์กร ในการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

(Visited 1 times, 1 visits today)