วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดหมู่บ้าน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเกาะจิก หมู่ที่ 1 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดหมู่บ้าน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเกาะจิก หมู่ที่ 1 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายณรงค์ชัย เหมสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวต้อนรับและพาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่บ้าน
(Visited 1 times, 1 visits today)