3 ต.ค.2561 นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสีลำเทียน ม.6 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสีลำเทียน หมู่ที่ 6 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสงกรานต์ โภคพิพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน กล่าวต้อนรับ และนางกฤติยา โพธิ์เจริญ ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม และมีการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน มัคคุเทศก์น้อยพาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ ” ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง”และกิจกรรมท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย
(Visited 1 times, 1 visits today)