13-14 พ.ย.2561 นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนำคณะสื่อมวลชมเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว Press tour เส้นทางที่ 2 ฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)