วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดบางสระเก้า ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี โดย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัด ร่วมมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ สัมมาชีพ

(Visited 1 times, 1 visits today)