4​ กรกฎาคม​ 2562​ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี​ ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมขนจังหวัด​ ครั้งที่​ 6/2562​ โดย​ นายธนู​ อนัญญพร​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ​ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี​ เป็นประธานการประชุม ณ​ ห้องประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง​ จังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)