30 ตุลาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจน ดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 14 ครัวเรือน ณ เทศบาลตำบลหนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)