25 พ.ย.2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด และวิทยากรกระบวนการกองทุนหม่ของแผ่นดินภาคประชาชน จัดกิจกรรมวันครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของ แผ่นดินระดับจังหวัด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน โดยมี นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้

25 พ.ย.2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด และวิทยากรกระบวนการกองทุนหม่ของแผ่นดินภาคประชาชน จัดกิจกรรมวันครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของ
แผ่นดินระดับจังหวัด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี
ซึ่งมีพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี จำนวน 255 กองทุน จำนวนเงินผ้าป่า ทั้งสิ้น 962,657 บาท และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 2 ให้แก่บุคคลที่มีผลงานด้านการป้องกันยาเสพติดดีเด่น จำนวน 9 ราย ณ อา่คารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี
(Visited 1 times, 1 visits today)