28 พ.ย. 62 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จ.จันทบุรี ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ในการนี้นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และจำหน่ายชุดของขวัญปีใหม่ 2563 OTOP CHANTHABURI เพื่อเป็นการสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)