29 พฤศจิกายน 2562 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับภาค (กพสภ.) โดย คุณสติล คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง (กพสภ.)กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการนี้นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)