14 พ.ค.63 นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ร่วมปฏิบัติการตรวจติดตามฯ และให้ความรู้ผู้ประกอบการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังผ่อนคลายมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในรอบ 2

(Visited 1 times, 1 visits today)