วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)