18 พ.ค.63 วันที่ เวลา 09.30 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม ฯ ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ในการนี้ นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุมผ่าน Video Conference ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)