21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)