21 พ.ค.63 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)