22 พ.ค.2563 เวลา 10.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคง ทางอาหาร” ณ บ้านเนินจำปา หมู่ที่ 3 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)