11 มิถุนายน 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี นางสาวชนัญทิตา เนตรกลัด พัฒนาการอำเภอแก่งหางแมว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อ่างเก็บน้ำบ่อมะเดื่อและหมู่บ้านคชานุรักษ์จังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)