วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดจันทบุรี ประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด นำคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ซึ่งมี นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ทำหน้าที่เลขานุการฯ ลงพื้นที่ประเมินผล ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด พื้นที่ อำเภอแก่งหางแมว และอำเภอท่าใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)