วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดจันทบุรี ประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด นำคณะกรรมการตัดสินคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ซึ่งมี นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ทำหน้าที่เลขานุการ ลงพื้นที่ประเมินผล ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด พื้นที่อำเภอแหลมสิงห์และอำเภอโป่งน้ำร้อน

(Visited 1 times, 1 visits today)