วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมืองจ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และ พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ฯ พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และ ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากนั้นภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำผู้ร่วมงาน ร่วมถวายบังคม 3 ลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวางพวงมาลา น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ นายธนู อนัญญพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธี

(Visited 1 times, 1 visits today)