วันที่ 13 ต.ค.63 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำจิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาด พื้นที่โดยรอบอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พสกนิกรชาวจังหวัดจันทบุรีต่างน้อมจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในการนี้ นายธนู อนัญญพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)