13 ต.ค.63 เวลา 19.30 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพลังมวลชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธี จุดเทียน เพื่อน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นตัวแทนถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมจุดเทียน และต่อเทียนไปยังผู้ร่วมงานทุกคน เป็นแสงสว่างท่ามกลางหัวใจของปวงชนชาวไทย ที่น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และรับชมวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจ ที่ยังคงเป็นภาพความทรงจำและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพสกนิกรชาวไทย ตราบชั่วนิรันดร์ ขณะที่กลุ่มประชาชนจิตอาสาในจังหวัดกว่า 200 คน ได้ร่วมรำโทนเทิดพระเกียรติ ร.๙ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)