พช.จันทบุรี เดินหน้าปฐมนิเทศ และจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างงานลูกจ้างเหมาบริการ “โคก หนอง นา โมเดล” วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานการดำเนินกิจกรรมการปฐมนิเทศ และจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างงานผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีนางสาววันวิสาข์ นามแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนางรสนา หลีน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ และภารกิจต่างๆที่จะมอบหมายให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ได้นำไปปฏิบัติในพื้นที่ “โคกหนอง นา โมเดล” ที่ตนเองได้สมัคร และสอบผ่านการคัดเลือกฯ ในพื้นที่แต่ละแห่งของจังหวัดจันทบุรี จำนวน 7 อำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอมะขาม และอำเภอเขาคิชฌกูฏ ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 43 คน ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)