พช.จันทบุรี ร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

🗓วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 พร้อมทั้งเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและลงนามถวายพระพร
ในการนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นางสาววันวิสาข์ นามแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
และในโอกาสนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีได้มีพิธีมอบรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยและโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันการศึกษาและเยาวชนผู้เป็นต้นแบบด้านดนตรีไทยของจังหวัดจันทบุรี

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💢

💢Change for Good💢

📸📃 : สนง.พช.จันทบุรี และ สนง.ปชส.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)