พช.จันทบุรี รวมพลังเครือข่าย จัดประชุมขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

🗓วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดฯ เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีประธานเครือข่ายหรือคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 10 อำเภอ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

การประชุมครั้งนี้มีประเด็นในการหารือดังต่อไปนี้
1.การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564
2.การจัดงานพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564
3.การเสนอของบประมาณในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับ C

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💢

💢Change for Good💢

📸📷 ภาพ/ข่าว : สนง.พช.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)