พช.จันทบุรี ประชุมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 116

🗓วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางสาววันวิสาข์ นามแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทาง และซักซ้อมทำความเข้าใจในการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 116 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Could Meeting) โดยมีพัฒนากรรุ่น 116 ที่ได้รับการบรรจุแต่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ทั้ง 3 ราย เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดดำเนินการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามระหว่างวันที่ 19 เม.ย. – 25 พ.ค. 2564 ระยะเวลารวม 37 วัน ณ หมู่บ้านฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในจังหวัดต้นสังกัด โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นิเทศติดตามผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของข้าราชการในสังกัดตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วย

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💢

💢Change for Good💢

📸📷 ภาพ/ข่าว : สนง.พช.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)