พช.จันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

🗓วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีประเด็นการติดตาม ดังนี้
1. การดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช.”
2. การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา“ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
3. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

โดยมี นายชยากร หมอดี พัฒนาการอำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (พัฒนากร) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เข้ารับการตรวจเยี่ยมและนำเสนอผลการดำเนินงาน และสะท้อนปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่ โดยเฉพาะการดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช.”

ในการนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ได้พูดคุย สอบถาม รับฟังเสียงสะท้อน ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ พร้อมให้กำลังใจ และให้ข้อคิด คำแนะนำปรับรูปแบบกระบวนการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตลอดจนจักนำผลการสะท้อนอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ไปประสานแนวทางการแก้ไขและติดตามช่วยเหลือทีมงานสำนักงานพัฒนาอำเภอในลำดับต่อไป

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💢

💢Change for Good💢

📸📷 ภาพ/ข่าว : สนง.พช.จันทบุรี ร่วมกับ สพอ.ท่าใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)