พช.จันทบุรี ร่วมยินดีข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาการชุมชนชำนาญการพิเศษ

🗓วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.

👍นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับนางสาววันวิสาข์ นามแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองนครนายก (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) จังหวัดนครนายก ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี โดยข้าราชการดังกล่างจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

💐…ขอยินดีกับผอ.หนิงคนน่ารัก
เลื่อนยศศักดิ์ตามตำแหน่งที่มุ่งหวัง…
…ยศก้าวหน้าครานี้ดีใจจัง
พรมีทั้งสากลดลโชคดี…
…ขออาราธนาบารมีสิ่งศักด์สิทธิ์
บันดาลฤทธิ์อวยชัยให้สุขศรี…
เป็นกำลังช่วยเสริมเพิ่มทวี
จากวันนี้ให้ก้าวไกลสมใจเอย…

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💢

💢Change for Good💢

📸📝ข่าว : สนง.พช.จันทบุรี
บทกลอน : น.ส.ชิดชนก ทวิชัย กลุ่มงานสารสนเทศฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)