จันทบุรี รวมใจสานพลังเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดหนุนเสริมด้วยงานสัมมาชีพชุมชน

📣📣📣จันทบุรี รวมใจสานพลังเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดหนุนเสริมด้วยงานสัมมาชีพชุมชน🤝

🗓วันที่ 10-11 กันยายน 2564 นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด ณ บ้านซับยี่หร่า หมู่ 9 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลือกอาชีพที่ก่อเกิดรายได้ เสริมทักษะอาชีพและฝึกหัดทำแผนความต้องการประกอบอาชีพเพื่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน ✌

🙏โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนายายอามเป็นหน่วยดำเนินการ และมีทีมงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยการนำของนายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นอำเภอนายายอาม ร่วมหนุนเสริมการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นระยะเวลารวม 2 วัน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสัมมาชีพจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นปราชญ์ในชุมชนและจะสามารถสานต่อการประกอบสัมมาชีพได้อย่างมั่นใจต่อไป

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💢

💢Change for Good💢

📸/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)