พช.จันทบุรี ร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

📣📣📣พช.จันทบุรี ร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

🗓วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.10 น. ณ ว้ดเขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พลอากาศตรีสุขสรรค์ ศรีถาวร ราชองครักษ์ในพระองค์และคณะ ร่วมประชุมกับนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่จะเสด็จพระราชดำเนินถวายถ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 ณ วัดเขาสุกิม (หมายที่ 1) ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 👨‍✈️👮‍♂️

🧜‍♂️🧜‍♀️และเวลา 13.09 น. ราชองครักษ์และคณะ พร้อมด้วยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และห้วหน้าส่วนราชการของจังหวัดจันทบุรี ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ หมายที่ 2 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกเส้นทางรับเสด็จ และการจัดพิธีการให้สมพระเกียรติ 👮👮‍♀️

▶️ในการนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี และนางนันทนิษฐ์ สวัสดิ์ภูมิ รกท.ผอ.กง.ประสานฯ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบขั้นตอนพิธีการและเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเตรียมการรับเสด็จในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าว📝สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
ภาพ📸สพจ.จันทบุรี และ สนง.ปชส.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)