พช.จันทบุรี จับมือคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประกอบอาหารในโรงครัวพระราชทานจังหวัดจันทบุรีช่วยผู้ประสบอุทกทัย

🗓วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางรัฐนันท์ ตั้งเกียรติพชร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยสตรีอาสาอำเภอเมืองและอำเภอโป่งน้ำร้อน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประกอบอาหารในโรงครัวพระราชทาน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประกอบอาหารในโรงครัวพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดจันทบุรี

▶️ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี จะร่วมกิจกรรมจิตอาสาประกอบอาหารในโรงครัวพระราชทานอย่างต่อเนื่องทุกวันจนกว่าสถานการณ์ความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดจันทบุรีจะสิ้นสุด✌

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#กรมการพัฒนาชุมชน

📸📝สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)