พช.จันทบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

📣📣📣พช.จันทบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

🗓วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
💢นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายธนู อนัญญพร ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายทชภณ คงวิจิตร ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายเสวก ทองเกิด ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

📝โดยมีประเด็นการประชุมสำคัญ ได้แก่ โครงการสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สืบสานแผ่นดิน การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ประจำปี 2564 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ กิจกรรมยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ และศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอได้ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วยแล้ว

# โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#World soil Day
#World soil Day CDD
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@kmit
#ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou
#Change for Good 2021 #STRONG Together
📷 ภาพ/ข่าว…สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)