พช.จันทบุรี พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาเครือข่าย ลงพื้นที่ ร่วม “เอามื้อสามัคคี” โคก หนอง นา พช.

🏞พช.จันทบุรี พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาเครือข่าย ลงพื้นที่ ร่วม “เอามื้อสามัคคี” โคก หนอง นา พช.🏞

🗓วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
💢นายอดิศร พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายทชภณ คงวิจิตร ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลงพื้นที่ต้นแบบ แปลงของนายวีรยุทธ อินทศร บ้านซับตาพุด ม.10 ต.ทรายขาว อำเภอสอยดาว โดยมีผู้นำชุมชน นพต. นพร. พัฒนากร และพัฒนาการอำเภอสอยดาวร่วมกิจกรรมปลูกผัก ห่มดิน ทำสะพานโคกหนองนารักเขา และทำแซนวิชปลาให้กับเจ้าของแปลงพื้นที่ต้นแบบเพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการทำกิจกรรมสำหรับอำเภอสอยดาว
📌เวลา 12.29 น. นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายทชภณ คงวิจิตร ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ไปร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี แปลงพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนากรมการพัฒนาชุมชนของนายสมคิด ยางนอก บ้านตามูลล่าง ม.3 ต.ทรายขาวอ.สอยดาว โดยมีรองผู้อำนวยการนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาวเหล่าทหารในพื้นที่ และพัฒนาการอำเภอสอยดาว พร้อมทีมงานพัฒนากร นพต. นพร. ผู้ใหญ่บ้านและภาคีโคกหนองนาสอยดาวร่วมกิจกรรมการปลูกต้นอินทผาลัม ฟ้าทะลายโจร การห่มดินและรวมพลังสานฝันทำฝายทดน้ำเข้าแปลงตัวอย่าง ให้แก่เจ้าของแปลงตัวอย่าง ให้ภาครัฐและชุมชนได้เรียนรู้แปลงต้นแบบและตัวอย่างการรวมพลังสร้างสรรปรับปรุงผืนดินให้มีมูลค่า
🐘เวลา 17.09 น. นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี และนายทชภณ คงวิจิตร ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนายสมพง์ จวงพันธุ์ พัฒนาการอำเภอสอยดาว ได้ตรวจเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านคชานุรักษ์ โดยเข้าพบนางสุกี้ วารี ผู้ใหญ่บ้าน ปะตงล่าง ม.5 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว ได้รายงานจำนวนช้างที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ การเพิ่มเติมประเภทอาหารให้กับช้างเพิ่มขึ้น ขีดจำกัดของอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างที่ปฎิบัติงานไม่ได้ ทั่วถึงและถาวร และอุปกรณ์สื่อสารเสื่อมสภาพ รวมถึงการจัดตั้งกองทุนคนรักช้างเพื่อหนุนเสริมขวัญกำลังใจให้แก่อาสาสมัครเฝ้าระวังช้างประจำพื้นที่ และแผนการส่งเสริมการพัฒนาช่องทางการออนไลน์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแนวกันช้างที่สร้างขึ้นต่อไป

#กรมการพัฒนาชุมชน
(#) มท.สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

💢Change for Good

📸📝ภาพ/ข่าว : สนง.พช.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)