พช.จันทบุรี เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือการ์ตูนเรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์แก่นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและเหล่านายทหารและตำรวจในพื้นที่ช้างป่าจังหวัดจันทบุรี

📣📣📣พช.จันทบุรี เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือการ์ตูนเรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์แก่นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและเหล่านายทหารและตำรวจในพื้นที่ช้างป่าจังหวัดจันทบุรี 🐘🐘🐘

🗓วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.09 น.
นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือเรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์ ซึ่งเป็นหนังสือพระราชทานตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ให้แก่นายอำเภอในพื้นที่ดูแลอนุรักษ์ช้างป่า และเหล่าทหาร ตำรวจในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งมอบหนังสือพระราชทานดังกล่าวให้แก่ประชาชน ผู้นำ องค์กรชุมชนและเครือข่ายนำไปใช้เป็นสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์สร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 🐘🐘🐘 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

ในการนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการดังกล่าวด้วย

# โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#World soil Day
#World soil Day CDD
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@kmit
#ปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ #108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou
#Change for Good 2021 #STRONG Together
📷 ภาพ/ข่าว…สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

💢สุขทุกวันที่จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)