พช.จันทบุรี นำคณะกรรมการพัฒนาสตรี ร่วมสวัสดีปีใหม่และขอพรคณะผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565

📣📣📣พช.จันทบุรี นำคณะกรรมการพัฒนาสตรี ร่วมสวัสดีปีใหม่และขอพรคณะผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565

🗓วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.
💢นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ดร.รัฐนันท์ ตั้งเกียรติพชร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรีและคณะ ร่วมสวัสดีปีใหม่และขอพรในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

🙏โอกาสนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี โดยขอให้ทุกคนมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย และขอบคุณในความร่วมมือของคณะกรรมการพัฒนาสตรีที่เป็นกำลังหลักสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีในปีที่ผ่านมา และขอให้การดำเนินงานที่จะขับเคลื่อนในปี 2565 ขององค์กรจงประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งต่อไป ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้มอบผลิตภัณฑ์ชุมชนสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และสร้างรายได้แก่ชุมชนเป็นของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีในครั้งนี้ด้วย

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565💢

🌼🌼📸📝 โดย สพจ.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)