พช.จันทบุรี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์ช้างรักษาป่าตะวันออก (ปม.)

📣📣📣พช.จันทบุรี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์ช้างรักษาป่าตะวันออก (ปม.)

💢วันนี้ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.09 น. นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีบันทึกความตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กับ วิสาหกิจชุมชนรักษ์ช้างรักษาป่าตะวันออก (ปม.) ตามโครงการดอยคำร่วมรักษ์ช้างผลักดันไม้ฝางเพื่อเกษตรกรไทย ณ นิคมการเกษตรทหารผ่านศึกทรายขาว โดยมีหน่วยงานภาคราชการระดับจังหวัด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการดังกล่าว

#Change for good#
#โคกหนองโมเดล
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#Change for good

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)