พช.จันทบุรี ร่วมเอามื้อสามัคคีโคกหนองนาโมเดลอำเภอสอยดาว สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับพื้นที่ต้นแบบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📣📣📣พช.จันทบุรี ร่วมเอามื้อสามัคคีโคกหนองนาโมเดลอำเภอสอยดาว สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับพื้นที่ต้นแบบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🗓วันนี้ 14 มกราคม 2565 เวลา 16.09 น. นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดจันทบุรี

👉ในการนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้แทนชุดปฏิบัติการนาวิกโยธิน ที่ 31 และผู้นำท้องถิ่น ร่วมทำกิจกรรมสร้างแซนวิชปลา และปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหารแก่เจ้าของแปลง แปลง HLM ของ นายชัชรพงค์ อยู่ทิม บ้านสะตอนล่าง ม.12 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โดยมีนายสมพงษ์ จวงพันธ์ พัฒนาการอำเภอสอยดาว เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ และให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

🏔สุขทุกวันที่จันทบุรี 🏞

#Change for good#
#โคกหนองโมเดล
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#Change for good

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)