จังหวัดจันทบุรี ขับเคลื่อนรวมใจ รวมพลังประดิษฐ์ผีเสื้อ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

🦋✨️จังหวัดจันทบุรี ขับเคลื่อนรวมใจ รวมพลังประดิษฐ์ผีเสื้อ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 

📅วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

 

นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในศาลากลางจังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 

🔅ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จะนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี ไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วย

 

📍ในการนี้ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมใจกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี เพื่อรวบรวมนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นหน่วยจัดฝึกอบรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี ประสานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มองค์กรสตรี ภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อ และรวบรวมผีเสื้อประดิษฐ์ของจังหวัดจันทบุรีไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายในจังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้ชมต่อไป

 

#CDD

#Big data

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Change For Good

 

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

 

📸📝 ภาพ/ข่าว… สำนักงานพัฒนาชุมชนจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)