ชาวจันทบุรีร่วมใจแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีประดิษฐ์ผีเสื้อผ้าพื้นถิ่น สำหรับนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

✨️🦋ชาวจันทบุรีร่วมใจแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีประดิษฐ์ผีเสื้อผ้าพื้นถิ่น สำหรับนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 

📅วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 

📌โดยมีนางสุณิชฌาน์ ทองแย้ม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาชน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ร่วมทำกิจกรรมการประดิษฐ์ “ผีเสื้อ เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา 90 ตัว” อย่างพร้อมเพรียง ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยจะให้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว จะได้มีการนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ไปประดับตกแต่งในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

 

🔸️จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทย บูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรี ทั้งภาครัฐซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และโอกาสนี้ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนางสุณิชฌาน์ ทองแย้ม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมทำกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าพื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งนำพลอยมาประดับ ตกแต่งผีเสื้อขนาดใหญ่ บนผ้าบาติก สีดินเหมืองพลอยลายดอกกล้วยไม้เหลืองจันท์ด้วย

 

🦋โดยผีเสื้อที่ประดิษฐ์จะมีขนาดและสีที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม และจังหวัดจันทบุรีจะทำการคัดเลือก ตัวผีเสื้อที่มีความสมบูรณ์และสวยงามที่สุดให้ได้จำนวน 90 ตัว นำส่งต่อให้กับกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อจะได้นำไปจัดแสดงให้ประชาชนได้ชื่นชมความสวยงาม ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

 

📌ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรีขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด ที่มีความสนใจและมีความต้องการที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้านำประดับตกแต่งไว้ภายในบ้าน หรือจะจัดทำส่งมาให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนประจำอำเภอทุกแห่ง ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เพื่อทางจังหวัดจะได้คัดเลือกผีเสื้อส่วนหนึ่งนำไปร่วมจัดแสดงในงาน

 

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Change For Good

 

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

 

📸📝 ภาพ/ข่าว… สำนักงานพัฒนาชุมชนจันทบุรี และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)