พช.จันทบุรี เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  

📣📣พช.จันทบุรี เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

🗓วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ สวนปันสุขสร้างชาติ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัดบางสระเก้า ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

✍️นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายธนู อนัญญพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางรสนา หลีน้อย พัฒนาการอำเภอแหลมสิงห์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายสุทธิปก สุขสิงห์ ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี และคณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมจัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์

🎯 ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี จัดตั้งขึ้นในปลายปี พ.ศ.2564 ณ สวนปันสุขสร้างชาติ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดบางสระเก้า” หมู่ที่ 2 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาในพื้นที่ทั้ง 7 ภาคส่วน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สร้างเสริมอุดมการณ์ การทำงานเพื่อสาธารณะ ในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน มีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยหลักการ 2 : 3 : 4 (2 เงื่อนไข 3 หลักการ 4 มิติ)

📌ทั้งนี้ การนำเสนอผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้มีที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายตามหลัก “บวร” ประกอบด้วย พระปลัดสาธิต สุจิณฺโณ กำนันและผู้นำชุมชนตำบลบางสระเก้า มาร่วมให้กำลังใจและร่วมนำเสนอผลงานที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกันกับผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งและพร้อมเพรียง

#”ท่ามกลางปัญหาของชุมชนที่มีอยู่มากมายนี้ ขอให้มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นบ้าง…และเรา…เป็นส่วนหนึ่งที่ได้กระทำ” cr. ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี#

#ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#CDD

#Bigdata

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Change For Good

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

📸📝 ภาพ/ข่าว…สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)